10/31/2012

Talking Heads Psycho Killer Greek Lyrics


Δεν μπορώ φαίνεται να αντιμετωπίσω τα γεγονότα
Είμαι ανήσυχος και νευρικός και δεν μπορώ να χαλαρώσω
Δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί το κρεβάτι μου είναι στη φωτιά
Μην μ 'αγγίζεις είμαι ένα πραγματικό ζωντανό σύρμα.

Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά
Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά

Ξεκίνησες μια συζήτηση που δεν μπορείς να ολοκληρώσεις ακόμα.
Μιλάς πολύ αλλά δεν λες τίποτα.
Όταν δεν έχω τίποτα να πω, είναι σφραγισμένα τα χείλη μου.
Είπες μια φορά κάτι,γιατί το ξαναλές?

Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά
Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά

Αυτό που έκανα εκείνη τη νύχτα
Αυτό που είπα, το βράδυ
Συνειδητοποιώντας την ελπίδα μου
Αρχίζω να πιστεύω τη δόξα μου...Εντάξη
Είμαστε μάταιοι και είμαστε τυφλοί
Μισώ τους ανθρώπους όταν δεν είναι ευγενικοί

Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά
Ψύχο δολοφόνος
Τι είναι αυτό;
fa fa fa fa fa fa fa fa fa μακριά καλύτερα
Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε Τρέξε μακριά

oh oh oh oh oh oh oh oh....

10/22/2012

Eminem Doe Ray Me Lyrics


[2pac]
Get on your knees nigga, get on your knees and pray!
[Ja Rule]
Em you claim your mothers a crack head and Kim is a known slut, so what's Halie gonna be when she grows up?

[Eminem]
Ha ha, yeah, come on!
G-G-G-G-G-Unit
Hailie
[Halie] What??
[Eminem] Come here baby
Bring daddy his Oscar
[Halie] Okay
[Eminem] We're gonna shove it up Ja Rule's ass
[Halie laughs]

[Swifty]
I'm about to get rid of some hoes it's simple
I put the Murder Inc with lead and I'm not talking about a pencil
Look at what the fuck you dun got into
I see you found your nitch you're just a bitch with a menstral
Claiming you a murderer and spelt it wrong
You put the "E" before the "D" because that's all you on
You on Pac's dick (bitch) you a replica guy if he were still alive you would never get by
All you do is cry bitch keep it real life is more than imitating niggas and eating pills
And what kind of motherfucker ruins 3 deals that another nigga got you they didn't see
skills
And I ain't playing your a brother getting cheated
And Ja Rule be praying on his cover cause he need it
And you niggas hating shut your mouths
It's just the real niggas ain't buying that shit you put out

[Obie]
Doe Rae Me but we don't sing motherfuckers
So Murda Inc do your thing motherfuckers
You unleashed on a team who expects nothing less then R 'n' B coming from that regime
Regime is a little extreme neck to neck with soldiers motherfucking marines
Ja sold his soul to sing we have witnessed teen on the TV screen chase the dream
Now that you embrace the green don't fuck with the triple beams
You're a motherfucking actor slash Pac impersonating rapper
Slash Billy Holiday how it happen?
Artists with repituares saw him in action, Pac's assassination
Def jam grabbed him, told him reenact him you'll go platinum
They seen it for sure I know that Afeni Shakur don't enjoy Jeffrey Atkins
Reenacting her boy saw him click clacking his toy
Match and destroy Shady slash Aftermath in Detroit motherfucker

[Eminem]
Doe Rae Me Fa So La Dee Da
Don't play me cause your washed up, lost your spot
Mama say mama sa Macosaca
Ja quit playing now get off your not Tupac
Doe Rae Me cause we're hot and you're not
Going at me is the only shot you got
Ja quit playing now get off your not Tupac
You can get popped after all that shit you talk

[Kon Artis]
Now we can skip past the mean mugs, get to the slugs
To grievance and the crying and intimate hugs
We don't take you serious nigga you shook,
You're half of a half-way crook nigga get off X dick go sing a hook nigga
And you can't replace the late great one and when your gone you'll only be the late fake
one
Nigga please stick the script before the guns stick to the clip
And Benzino you ain't shit but a bitch, fucking old ass ignorant innocent looking senior citizen
Built up slap you like renaissance sicitive wait a minute hold on
Is it me or do we look like a banana with braids and clothes on
A bitch made man now how you gonna connect with them short ass arms like a Tyrannosaurus Rex
You niggas can scream, holla and curse and go ahead and respond
Pull that pen and pad up out of your purse

[Proof]
Slim set an impulse to get at the wanktas
He told me to let loose and spit at the ganstas
What up gotti were in this little war you pushed on
Put your ear to the drama for stucky and bush stones
What's wrong? didn't think were strong with real niggas
Roll like a boss in the streets they still feel us
This real witness you all ain't caught the concept
You're talking non sense to walking bomb threats
Contacts were blown by Benzetta in the Source
Threatening at the boss you're gonna see me on your porch
Now I've got the nerve to try serve on us
But Detroit niggas curve and they stirs to bust

[Kuniva]
Do I gotta get my nigga bugs, punks like you get beat up
Stomped unconscious and smacked with the heater
This rap cookie monster gets jabbed in the tonsils
With dicks so much that he should be fixed with a vagina
Who's behind ya? Caddillac, Pac or that transvestite that dress like a Lil Kim Fox
Your just like a little wind box when I press tight on the trigger of this glock
That's right on the little shit you got left to help you eat
You not Pac's songs without laws will help you sleep
You got shot in your video trying to mock pac your "mock"avelli get your own identity

[Eminem]
Doe Rae Me Fa So La Dee Da
(Don't EVER say my little girls name in a song again)
Don't play me cause you're washed up, lost your spot
Mama say mama sa Macosaca
(Fucking punk pussy, BITCH!)
Ja quit playing now get off your not Tupac
Doe Rae Me cause we're hot and you're not
(I'm gonna fuck you up boy)
Going at me is the only shot you got
(Never again in your mother fucking life)
Ja quit playing now get off your not Tupac
(Gonna shoot the shit outta you little fucking midgets,
Hailie will whip your mother fucking asses)
You can get popped after all that shit you talk

[Obie Trice]
Yeah, that's right motherfuckers
Shady Records, what you know about?
Fuck Benzino, fuck Ja Rule
Nigga, this is Obie Trice right here talking to you mother fuckers
Ja Rule punk ass yeah
Fuck his soul for real ass
Nigga that's soul, that's the nigga from 'soul for real'
Candy rain ass nigga you got a deal now you rapping
You don't know us, fagot ass mother fuckers
Give money to all my real niggas
Obie Trice, D12, G-Unit, 50 Cent, Hailie Jade Hahahaha

[Hailie] Daddy is Ja Rule taller than me?

[Eminem] No honey you guys are the same size

Eminem Come On In Lyrics


Good morning
Haha, wake your mother fuckin asses up
Yo what is the what?
Well come on then, you know what time it is
Stop sleepin on my roof bitch

For whatever it's worth it's worth me havin my arse whipped
Cause I'ma have the last lift that ever gets arse squished
I just can't get past these little pissants
That wanna be rauny bad asses so bad
And they so mad they can't stand it
Cause we can and they can't spit (Haawk)
And they can't handle it like a man
And that's when it just happens
And I snap and it's a wrap, and it's a scrap an then it isn't rap is it?
Hip-Hop isn't a sport anymore when you got to go and resort back into that shit
Maybe I'm old fashioned but my pashion
Is to smash anyone rappin without havin a slappin
Believe me I'd much rather pick up a pencil than a pistol when I'm pissed now
But it all depends on just how far it get's took on the mic
Cause I'm tellin you right now your not gonna like it
Cause if I get pushed over the edge then I'm pullin you with me
You poke a stick at a pitbull you get bit B
These words stick to you like crazy glue
When you diss me cause they just bounce off me like bullets do fifty!
I'm the beatiful-est thing and your gonna miss me when I'm gone
Like Kieth Murry when he threw a stool and hit a girl acci-dently (argghhh!!)
I do this for Swifty, Kon and Kuniva, Bizzy & Proof are you with me?

[Chorus: Eminem]
Come on an everybody come on an
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Cause we ain't leavin till 6 in tha mornin
So up an sing along with the words to the song an
If you don't know the words an you can't sing along an
Fake like you know em mother fuckers an join in
Everybody come on an

[Swifty]
?? the media pitted me of a beef starter
In a party with heat it's hard to keep me without one
Fuck slugs I'm walkin gloves with a shotgun
Constantly popin slugs they hot son, better not run
The bosses of all bosses a haluocaust to whoever ain't concious
In a house full of dog shit,
I'ma gothic death project, you stop breathin
You die quicker than mach speed without bleedin
It ain't about what you readin
When you meet me better speak like a season's greetins
Either that or we'll be beefin free when
You ******* need a 'E' just to speak shit!
Your leader is a botique bitch
Keep the heater where you can reach quick
I snipe you with it and we won't even keep it a secret
****** I did it from a mind of a mental patient
When glocks wave you can save that conversation for satan
You brave?

[Chorus: Eminem]
Come on an everybody come on an
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Cause we ain't leavin till 6 in tha mornin
So up an sing along with the words to the song an
If you don't know the words an you can't sing along an
Fake like you know em mother fuckers an join in
Everybody come on an

[Kuniva]
Yo yo I heard you niggas don't like us
But so what this beef is like
'What tha fuck did he say in his rap Em?'
I can see that he's just a punk
I mean these niggas squeeze on me
Please I'm seeing guts
I don't need no enemies, as my family a couple trucks
Am I empty seein them ?? I emtpy out them ?? to fight you
In front of every reporter that I don't like
No need for metaphores I get yours across when I write
So emotions enough to say "fuck you bitch, and I don't like you, WHAT!"
I might as well give this up like heavy sales
And just fuck an leave D12 and this blunt
We can't self destruct
I've never felt it this much
Come on fellas, get up
We got to fight like Bugs last night of his life

[Kon Artis]
I walk with a limp, pistol hangin off'a tha hip
I'm awkward and quick enough an sick when sparkin a fith
Your carcus is split even the beef is partially thick
We can't take you serious, you a comedy skit
You probaly wish that you could be out shootin them G's
But the only thing you shoot is the breeze
I can't believe you speaking on movin key's
But every time we hear you kick it
The only thing you sellin is wolf tickets
I look wicked cause niggas will test your nut sack
So when they bust you better bust back
And get your guts clapped outa your stomach
And when they want it (yeah)
I bring a hundred niggas from runave
So get your gun and if you comin

[Chorus: Eminem]
Come on an everybody come on an
Kick your shoes off mother fuckers come on an
Cause we get it on an till the brick of dawn an
Wake your arse up mother fuckers quit yawnin
Cause we ain't leavin till 6 in tha mornin
So up an sing along with the words to the song an
If you don't know the words an you can't sing along an
Fake like you know em mother fuckers an join in
Everybody come on an

Eminem Bully Lyrics


Yo, check it out, it's fucked up, and I don't see either one of us budging

[Verse]
I'm withholding my anger
Though I'd like to be the strangler
Of this punk ass little pussy's puny neck
It's my right to insist
That he acknowledge my existence
But he just displays complete lack of respect
That's what he says to himself
As he uses magazines to trash me
As he sits with both feet up at his desk
Smokes a bag of his weed
And starts imagining things
And he just can't see that he's manically depressed
And in his jealousy and envy
It just whirls him in a frenzy
As he turns on MTV and sees my face
He don't exist in this world
So he just twists and he twirls
Spirals and spins till he hurls himself into rage
And it's destroying him slowly
Cause he does not even know me
Even though he sees me everywhere he goes
So he just tortures himself
He has no fortune and wealth
So he extorts someone else to get his dough
And now he's acting like a bully
So he tries to push and pull me
But he knows that he can't fool me so he's mad
He has no choice but to scream
And raise his voice up at me
Cause it annoys him to see that I ain't scared

[Chorus]
You ain't no motherfucking (bully)
And I ain't bowing to no motherfucking (bully)
I won't allow it, ain't gonna coward to no (bully)
I'll be damned if I don't stand up to a (bully)
Fight like a man and throw my hands up to a (bully...)

And I know it must be fucking with you emotionall(y...)

[Verse]
Now I'm not trying to make no more enemies
No more unfortunately
There's so many other motherfuckers that just are
They just keep pounding at me
Now that I'm down with 50
Suddenly now I got beef with this faggot Ja' [laughter]
But his ass is such a puppet
Irv could shove his whole hand up it
And just make him say what he wants him to say
But Suge has Irv's on a string
And Irv's so nervous that he
Says anything to this man to keep him at bay
So now Ja thinks that he's so tough
And Murder Inc.'s the big bad wolf
And they go huff and puff and blow our label down
But our building's made out of bricks
So you ain't taking out shit
And dawg you just did a song with Bobby Brown
So now you try to pull a race card
And it backfires in your face hard
Cause you know we don't play that black and white shit
Plus this stylist that you fucked
When you was ecstasied up
Was just a man who's dressed up as a white bitch

[Chorus]
You must be taking to much (E...)

[Verse]
Now what bothers me the most
About hip-hop is we so close
To picking up where we left off with Big and Pac
We just lost Jam Master J
Big L got blasted away
Plus we lost Bugs, Slang Toungue, and Freaky Ta
It's like a never-ending cycle
That just seems to come full circle
Everybody's gotta be so fucking hard
I'm not excluding myself
Cause I been stupid as well
I been known to lose it when someone says something smart
But as we grow as men
We learn to let shit go, but then again
There's only so much bullshit we can really stand
We all got reps to uphold
When someone steps on our toes
It's no exception, it goes for every man
But if Irv really gave a fuck
About Ja like he claims he does
He'd wake him up and make his boy get off them drugs
But he just keeps feeding him pills
So if that E doesn't kill him
Someone from G-Unit will and I ain't buzzed
Dawg, I'm talking to you straight
If the situation escalates
Any worse, we're gonna lose another soldier to this game
And if I get killed for this rap
I got a million in cash
That says I will get you back in Halie's name

[Chorus]
Irvine, get your boy off that (E...)

[Spoken]
Get at me, dawg
Holla

Eminem Can I Bitch Lyrics


Uncle Marshall!
Will you tell us a bedtime story?
Here we go...

Now once upon a time not long ago
There was a little rapper about to blow
But his album came and it was not good
I think it went lead or double copper wood
So the silly little fans they were mislead
By a nerdy internet computer hip-hop head
"Me and you, 'Clef, we're gonna make some cash
Grab the silver paint and let's paint my ass"
Hey mister, would ya care to bare witness to
The ass-whippin' I'm about to administer
To this ass-kissin' little vaginal blister
Stanabis, little Marshall Mathers' sister
And in this corner, we have the mister
Not havin' it, it's the mad sinister
Dr. Evil with his bag of tricks for
this little antagonist faggot dick-suckin'
Ex-LL Cool J fan from Windsor
I'm 'bout to murder little Kenny fag Keniff-sta
You bastard I ain't wanna have to diss ya
Canabis, where the fuck you at? I miss ya!

[Chorus]
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Where for art thou Can-i-bitch?
Please tell me what happened with
That style that you were rappin' with
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Are you from Los Angeles
New York or just a janitor
From Canada? Oh Can-i-bitch

Now at first I ain't really understand the shit
Picture me for a second and imagine it
Chillin' in the Bat-Mansion and relaxin'
When all a sudden some bullshit comes across the scanners
It's Can-i-bitch on some "Stan Lives" shit
It creeped me out at first. Man this is sick
For me, being just a sick, this conflict
Gets my dick harder than arithmetic
And I know how you jealous ones envy
I shoulda knew better from the first few letters you sent me
The first two letters you were tellin' me shit
Like you respect me, like any other regular MC
The third letter you ask how come I ain't return
None of the messages at Shady Records you left me
The fourth letter: "Slim, you really startin' to upset me!"
The fifth letter told me you were comin' to get me
The sixth letter there's a bomb threat in our building
This crazy motherfucker's really tryin' to kill me!
So I went back and read the first few letters that said
Some shit about a message you left
Oh shit, that's not an "E" that's an "A"
This dude wants to leave me a "massage," he's gay!!
Right away I'm on the phone with Dr. Dre
We got a bogey! (Marshall I'm on the way)

[Chorus]
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Where for art thou Can-i-bitch?
Please tell me what happened with
That style that you were rappin' with
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Are you from Los Angeles
New York or just a janitor
From Canada? Oh Can-i-bitch

So in two seconds flat Dre's at my crib
The funny thing is we both know where this kid lives
And neither one of us have Canadian citizenship
Shit. Oh Dre, wait a mintue that's it
All we gotta do is use a bit of turbo boost
We can fly over the border "Let's go" [WOOSH!]
So we're off to Toronto and we're gainin' speed
[BOOSH!] (What was that? Oh) Jermaine Dupri
Fuck It, keep goin' no time to waste
Wait, backup hit him one more time in case
Okay .. fuck now he's draggin' under the car
Oh well, only 30 more thousand miles
Meanwhile me and Dre are tryin' to conversate
Just tryin' to find a reason for the constant hate
And tryin' to figure out what happened to 'Germaine Propaine'
"He couldn't have fell off that hard" Ain't no way
"What happened to the way you was rappin' when you was scandalous
That Canibus turned into a television evangelist"
Plus he raps with his regular voice [BOOSH! BOOSH!]
[BOOSH! BOOSH!] (What was that?) Pet Shop Boys
So we pull up to the bridge where he last was spotted
His corpse was still movin' but his ass was rotted
He kinda smelled a little like Courtney Love
I figure if I stick him with a fork he's done
So I stabbed him twice, kept jabbin', Christ
He won't die, this guy's like a battered wife
He's like Kim, he keeps comin' back for more
But he won't fight back I cracked his jaw
Hold up, 'Bis quit foldin' up!
Punch me in the chest! Make my shoulders touch!
Do somethin'! At least one punchline
C'mon till the meter reads 9-9-9-
ty-nine percent of my fans are blonde
'Bis c'mon answer me man respond!
Tell me 'bout the sun rain moon and stars
Intergalatical metaphors from Mars!
Raw to the floor, raw like Reservoir Dogs
Bite another line from Redman's song!
Suddenly the stub from a dead man's arm
From a midget reaches out from under the car
It's JD, this motherfucker won't die neither
Dre starts sprayin' him with cans of ether
We stomped the bitch and then stopmed the bitch again
(Compton!) Detroit bitch! Talk some shit again!
Stomp him! (switch feet) Stomp him! (switch again!)
Dre alright he's dead dog, quit kickin him!
I think Stanabis jumped off the bridge again (Damn)
He disappeared yo he's gone he did it again

[Chorus]
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Where for art thou Can-i-bitch?
Please tell me what happened with
That style that you were rappin' with
Can-i-bitch, oh Can-i-bitch
Are you from Los Angeles
New York or just a janitor
From Canada? Oh Can-i-bitchEminem I Love You More Lyrics


You still love me?
Take this. [2 guns cock]
You ready? 1.. 2.. 3! [2 shots]

[Chorus]
The more you, put me through,
The more it makes me wanna come back to you,
You say you hate me, I just love you more,
You don't want me, I just want you more,
I buy you flowers, you throw 'em at me,
I know it's sad but it's making me happy,
The more that you slap me, the more that it turns me on,
Cause you love me, and I love you more.

[Verse 1]
It's sick, but who could ever predict,
We'd be doin' the same shit,
We say we do it for our baby but we don't,
We do it for us, it's lust,
Cause neither one of us trusts each other,
So we fuck 'til we bust,
Then we cuss each other, out,
We know what it's about,
Shout 'til I throw you out the house,
You throw me out the house,
I throw you on the couch,
Punch you in the mouth,
Fist fight 'til we turn this mother OUT,
And apologize after,
Laughter, pain, it's insane,
We're back in the same chapter again,
And it's sad but it's true,
When I'm layin' here with you,
There ain't nothin' anyone could ever say ever do.

[Chorus]

[Verse 2]
Cause I hate you, do you hate me?
Good cause you're so fuckin' beautiful when you're angry,
It makes me wanna just take you,
And just throw you on the bed,
And fuck you like I don't even know you,
You fuck other people, and I fuck other people,
You a slut but I'm equal, I'm a mutt,
We're both evil in our ways,
But neither one of us would ever admit it,
Cause one of us would have one up on the other,
So forget it,
We can make accusations, people spread rumors,
But they ain't got proof,
'Til they do it's just the two of us,
It's you and me, cause any chick can say that she's screwin' me,
But you gotta believe me to a degree,
Cause true indeed if you didn't I wouldn't be hittin' it,
Yeah I would cause the sex is too damn good,
If I ran who would I run to,
That would be this soft and warm,
So it's off and on, usually more off than on,
But at least we know that we share this common bond,
You're the only one I can fuck without a condom on,
I hope, the only reason that I cope,
Is cause of that fact,
And plus I can bust in that,
And that's why...

[Chorus]

[Verse 3]
I could never understand it,
That's why I don't try,
From junior high until we both die,
It's silly ho why must we try,
Is it really so rough,
That we must always call each other's billy goat's gruff,
Try to pull each other's legs,
Until the other begs,
We're liein' to ourselves,
That's the beauty of it yeah,
Cause we truly love each other,
That's why we always fight,
And all we do is shove each other,
Every other fuckin' night,
And it's clear it ain't gonna change,
It's pent up rage,
We both have,
We both feel like we've been upstaged by someone else,
We've both been,
Someone else's someone else,
Problem is neither one wants help,
It's an addiction and it can't be fixed,
Our family's mixed up,
There's a baby sister in the mix,
And it hurts cause the pieces to the puzzle don't fit,
And anybody who thinks they know us doesn't know shit,
And they're probably just tired of hearin' it all the time,
On every song, every lyric, and every rhyme,
All the hoopla, all of the whoopdy whoop,
What you put me through, fuckin' whoopdy doo,
But I won't be made a fool of,
If this is true love,
You wouldn't do what,
You did last time,
You wouldn't screw up,
This time,
Cause this time girl,
I'm telling you what,
You do it again I'm fucking you up,
No matter what...

[Bridge]
What you say, what you do,
I'ma hunt you down 'til I find you,
No matter where you run, I'll be right there,
Right behind you, in your nightmares,
All the flowers, and the candy,
All the times that you threw it back at me,
You told me you hate me, you're gonna hate me more,
When you find out, can't escape me whore.

[Chorus]

Eminem We As Americans Lyrics


There's an intruder
in my house
He cut my phone-lines
can't dial out
I scream for police
but I doubt
They're gonna hear me
when I shout

A couple of cocktails will send me to jail
there's a couple of cops hot on my trail
But this time, when I get pulled over
there's a doberman pinscher and a pitbull in the seat
these pigs 'll get bit fooling with me
quit fooling with me
Bitch, you're gonna see
No pistol in the seat
why it always gotta be an issue when you're me
and which you're gonna see in the long run
Im'a be the wrong one
you wanna harass with this limo tinted glass
flashin that flash-light on my ass where was you at
last night when them assholes
ran up on my grass
rapper slash actor
kiss the crack on my cracker slashed ass
they took away my right to bear arms
what I'm posed to fight with bear palms?
yeah right
they coming with bombs, I'm comin with flare-guns
We as americans

[Chorus]

We as a Americans
Us as a citizen
Gotta protect ourselves
Look at our shit has been
We better check ourselves
Livin up in these streets
Through worse and through better health
Surviving by any means
We as Americans
Us as a citizen
We are samaritans
What do we get us in
We better check ourselves
Look at our shit has been
Take a look where you live
This is America
And we are Americans

Im'a make Vuku bucks
wearin Vuku vests
Drama hanging over my head like a voodoo hex
I could've been next to fly over the cuckoo's nest
but you know who
whith an "S" tatooed to my chest
But I've innested
Now I got the Industry pissy
eversince me and Dre split it fifty-fifty on fifty it's funny
We got a buzz spreading quicker than making paper-airplanes out of a twenty
Fuck money I don't rap for dead presidents
I'd rather see the president dead
It's never been said
but I said precedents and the standards
and they can't stand it
My name should've been bastard
the shit should've been plastered
on my forehead with a stamp
I should've been blasted
I should've been had a cap pulled in my ass
but I'm too swift and fast
for that, I'm past it
I'm too old to go and cruise Gratiot
Fuck that shit
I done seen a fastest rap shit
and turning into some pap-pap shit
that quick
snap click
but this time they got fucking auto-ma-tic
(jamaican) and no one gon' test this mon
Clack

[Chorus]
We as a Americans
Us as a citizen
Gotta protect ourselves
Look at our shit has been
We better check ourselves
Livin up in these streets
Through worse and through better health
Surviving by any means
We as Americans
Us as a citizen
We are samaritans
What do we get us in
We better check ourselves
Look at our shit has been
Take a look where you live
This is America
And we are Americans

(SSHHH)
I got a secret if you can keep it between us
I tuck two Nina's under my jeans either side of my penis
under my Long Johns
under my Sean Johns
when running with the long arm or the long long gone
Im'a do five years no less than that
no questions asked
it might be a good idea to stop right here
and quit while I'm ahead
already in the red
already got a steady infrared meant for my head
A target on my back
bigger problems than that
Bin Laden on my ass
he probly gone send a task
I ain't gone even ask
they ain't gone let me pack
they ain't gone gimme my semi but I got my Whizz at

We as a Americans
Us as a citizen
Gotta protect ourselves
Look at our shit has been
We better check ourselves
Livin up in these streets
Through worse and through better health
Surviving by any means
We are Americans
Us as a citizen
We as samaritans
What do we get us in
We better check ourselves
Look at our shit has been
Take a look where you live
This is America
And we are Americans